VORES ARBEJDSOMRÅDER

MILJØSCREENING

Vi udfører miljøscreening i forbindelse med nedrivning, totalrenovering og ombygning. Vi sørger for at byggeaffaldet bliver anmeldt til miljøafdelingen hos kommunen, vi udarbejder også en miljøsaneringsrapport. 

SKIMMEL RÅDGIVNING

Har du mistanke om skimmelspor eller skimmeldannelse i din bolig, kontakt os og vi sender vores rådgiver til adressen for at vurdere opgaven og får efterfølgende et tilbud på opgaven. 

JORDUNDERSØGELSER

I forbindelse med foureninger i jord og for høj radon, tilbyder vi jord undersøgelse. Vi udtager jordprøver og identificerer vi for at vurdere om jorden er egnet til at bygge fundament på. 

MILJØRÅDGIVNING


ABM-GRUPPEN  tilbyder forskellige arbejdsområder indenfor miljørådgivning, vi tilbyder ydelser til privat, erhverv og offentlig bygherre. Har du som bygherre en idé eller et projekt i hånden indenfor miljøområdet og du vil have det færdiggjort i samarbejde med en dygtig miljørådgiver, hos ABM-GRUPPEN udfører vi miljørådgivning til alle typer ejendomme f.eks. ifm. nedrivningsprojekter, totalrenoveringer og istandsættelse af ældre ejendomme. Vi vil i samarbejde med dig være med i indtil sagen bliver afsluttet. Vi giver 100% garanti og kundetilfredshed på vores ydelser.  


Vi er hurtige til at behandle og udarbejde din sag, rådgivere hos ABM-GRUPPEN vil bruge mere af deres tid på at være tæt på dig som bygherre uden at det koster dig ekstraarbejde. Hos os arbejder vi altid mere og afregner mindre, fordi opgaveløsningen er vigtigst hos os end at bygherren ender med stor regninger til sidst. Vi tilbyder alle vores kunder fornuftige aftaler så alle parterne er tilfredse. Kontakt os og lade os drøfte et samarbejde allerede i dag. ABM-GRUPPEN arbejder 100% efter de gældende anvisninger indenfor skimmel-og miljøområdet. 

Skimmelsvamp og fugt
Asbestundersøgelse
PCB-undersøgelse
Tungmetaller
Miljørapporter
Radon undersøgelse
Jordundersøgelse
Ingeniørberegninger
 
 
 
 
 
 

VORES TEAM

BESTUN DIYANAY

DIREKTØR & BYGGERÅDGIVER

8 års erfaring inden for projektering, byggerådgivning, miljørådgivning og energirådgivning. 


Telefon: +45 4232 6833

MARC

STUDENTERMEDHJÆLPER

Kommende studentermedhjælper inden for byggerådgivning.

ABM-GRUPPEN

ARKITEKT. BYGGERÅDGIVNING. MILJØRÅDGIVNING


CVR-nr. 30017447

Rådgivning med kvalitet